Μετατρέψτε το παρακάτω σε σελίδα βιβλίου

Βασικές Έννοιες 1

1. Βασικές έννοιες

1.1 Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών;

Ο όρος «πληροφορική» προέρχεται από τη λέξη πληροφορία. Εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 στη Γαλλία (Informatique) και τη Γερμανία (Informatik). Από την ετυμολογία της λέξης προκύπτει ο ορισμός:

Πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αναπαράσταση, αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας.

H Πληροφορική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μηχανή που λέγεται ηλεκτρονικός υπολογιστής. Γι’ αυτό και στον Αγγλόφωνο χώρο, έχει επικρατήσει η ονομασία Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science). Στη νέα επιστήμη όσο σημαντικός είναι ο υπολογιστής (computer), άλλο τόσο σημαντικές είναι οι διαδικασίες υπολογισμού (computing) που μπορεί να κάνει.

Επιστήμη Υπολογιστών είναι η επιστήμη που ασχολείται με τους υπολογιστές και τους υπολογισμούς.

Για μας, στο εξής, Πληροφορική και Επιστήμη Υπολογιστών αναφέρονται στην ίδια επιστήμη. Θεμελιώδεις έννοιες στην Επιστήμη των Υπολογιστών είναι:

• η ίδια η μηχανή, ο υπολογιστής και

• η υπολογιστική διαδικασία που η μηχανή μπορεί να επιτελέσει, το πρόγραμμα

Ιστορικοί σταθμοί της Επιστήμης Υπολογιστών

300 π.Χ. Αλγόριθμος του Ευκλείδη για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο φυσικών αριθμών, ένας από τους αρχαιότερους αλγόριθμους

100 π.Χ. Μηχανισμός των Αντικυθήρων, μηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων

820 μ.Χ. Ο al-Khwarizmi, Πέρσης μαθηματικός και αστρονόμος γράφει βιβλίο για τους αλγόριθμους

1822 Ο Charles Babbage σχεδιάζει την Αναλυτική Μηχανή του, την πρώτη μηχανή με αποθηκευμένα προγράμματα.

1940 Ο John von Neumann θέτει τις θεμελιώδεις αρχές σχεδίασης των σύγχρονων ΗΥ, γνωστές ως “αρχιτεκτονική von Neumann”, στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

1944 Ο Aiken κατασκευάζει τον Mark I. Χρόνος για πρόσθεση: 1/3 s., για πολλαπλασιασμό: 6 s

1946 Οι Eckert και Maughly κατασκευάζουν τον ENIAC, τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή με 18000 λυχνίες. Χρόνος για πολλαπλασιασμό: 6 ms

1949 Ο Wilkes κατασκευάζει τον EDSAC, τον πρώτο ψηφιακό υπολογιστή γενικής χρήσης με αποθηκευμένο πρόγραμμα (υπολογιστής τύπου von Neumann)

1969 Γέννηση του διαδικτύου με τη δημιουργία του δικτύου ARPANET

1991 Δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) στο CERN

Η παραπάνω ιστορική αναδρομή εμφανίζει κυρίως τεχνολογικά επιτεύγματα και όχι επιστημονικά. Μήπως, λοιπόν, η Πληροφορική είναι απλώς η τεχνολογία των υπολογιστών και δεν είναι επιστήμη;

Η απάν

11

Μικρές ασκήσεις CSS

Οι παρακάτω ασκήσεις είναι φτιαγμένες πάνω στο Θέμα Twenty Seventeen του WordPress, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε πριν ξεκινήσετε. Για να γράψετε κώδικα CSS, θα επιλέξετε το μενού Προσαρμογή στον Πίνακα Ελέγχου.

Αυτός εδώ ο ιστότοπος περιέχει όλες τις ρυθμίσεις που ζητούνται.

Με τις υγείες σας
Με τις υγείες σας!
 1. Μορφοποίηση του τίτλου
  • Μεγαλώστε τον τίτλο του ιστοτόπου σας στα 80px.
  • Προσθέστε σκιά στον τίτλο.
  • Δυσκολία: Για αρχάριους
 2. Μέγεθος του Λογότυπου
  • Στην Προσαρμογή >> Ταυτότητα ιστοτόπου επιλέξτε μια εικόνα για λογότυπο
  • Μεγαλώστε την εικόνα ώστε να εμφανίζεται διπλάσια από την προεπιλεγμένη.
  • Δυσκολία: Επιλογέας και κατάλληλοι κανόνες
 3. Φόντο με κλιμακούμενο χρώμα (gradient)
  • Αν δεν έχετε Κεντρικό Μενού, δημιουργήστε ένα.
  • Αλλάξτε το χρώμα φόντου του μενού σε κλιμακούμενο (gradient) χρώμα.
  • Δυσκολία: Κανόνες
 4. Πλαίσιο στις πλαϊνές μικροεφαρμογές
  • Αν δεν έχετε κάποια μικροεφαρμογή στην πλαϊνή στήλη, προσθέστε μια.
  • Βάλτε πλαίσιο με κουκίδες στην κάθε μικροεφαρμογή.
  • Αφήστε τα κατάλληλα περιθώρια, ώστε να απομακρύνετε το πλαίσιο από το κείμενο που περιέχει και τα γειτονικά του στοιχεία.
  • Δυσκολία: Χαμηλή
 5. Χρώμα στους τίτλους των μικροεφαρμογών
  • Ορίστε πορτοκαλί χρώμα για το φόντο του κάθε τίτλου μικροεφαρμογής.
  • Δυσκολία: Για αρχάριους
 6. Σκουρόχρωμη λειτουργία στο υποσέλιδο
  • Βάλτε σκουρόχρωμο φόντο και ανοιχτόχρωμα γράμματα σε όλο το υποσέλιδο.
  • Δυσκολία: Για αρχάριους
 7. Απόκρυψη στοιχείου
  • Στο τέλος της σελίδας γράφει “Με την υποστήριξη του WordPress”. Κρύψτε αυτό το στοιχείο.
  • Πειραματιστείτε με τους κανόνες display και visibility και βρείτε τη διαφορά.
  • Δυσκολία: Για αρχάριους
 8. Περιστροφή και μετακίνηση του υπότιτλου
  • Μετακινήστε τον Υπότιτλο του ιστοτόπου σας στη δεξιά άκρη της σελίδας και περιστρέψτε τον κατά 90°.
  • Δυσκολία: Κανόνες τοποθέτησης στοιχείου
 9. Χρώμα ενεργού Μενού
  • Το μενού της σελίδας όπου βρισκόμαστε θα πρέπει να έχει χρώμα royalblue.
  • Δυσκολία: Επιλογέας
 10. Μεγέθυνση εικόνας κάτω από το ποντίκι
  • Ρυθμίστε τις εικόνες που περιέχονται στα άρθρα να κάνουν εφέ μεγέθυνσης καθώς περνάει το ποντίκι από πάνω τους.
  • Δημιουργήστε εφέ αργής μετάβασης του ζουμ.
  • Δυσκολία: Μεγάλη

Αναλογικός ανιχνευτής μαγνητικού πεδίου με Arduino

Υλικό

 • Arduino
 • Καλώδιο USB
 • Breadboard
 • Μονάδα αναλογικού αισθητήρα Hall
 • Μοτέρ σέρβο SG90

Προετοιμασία

 • Ανοίξτε το περιβάλλον Arduino web editor και συνδεθείτε
 • Επιβεβαιώστε ότι στον Η/Υ σας λειτουργεί το Arduino agent και ότι το Arduino web editor εντοπίζει τη συσκευή σας σε μία θύρα USB

Φάση 1

 • Αναγνωρίστε τις συνδέσεις του ανιχνευτή
 • Συνδέστε τον ανιχνευτή με το Arduino, συνδέοντας την αναλογική έξοδο στην είσοδο A0 του Arduino
 • Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα και δείτε τα αποτελέσματα στο Monitor του Arduino web editor
int sensorValue;

void setup() {
 pinMode(A0, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 sensorValue = analogRead(A0) / 4;
 Serial.println(sensorValue, DEC);
 delay(100);
}

Φάση 2

 • Συνδέστε το μοτέρ σέρβο σε μια έξοδο του Arduino με δυνατότητες PWM (σύμβολο ~).
 • Μετατρέψτε τον παραπάνω κώδικα ώστε να το μοτέρ να περιστρέφεται ανάλογα με την τιμή του μαγνητικού πεδίου που διαβάζει ο αισθητήρας.

Για να λειτουργήσει το μοτέρ θα πρέπει να προσθέσουμε τις παρακάτω δηλώσεις στην αρχή του προγράμματος:

#include <Servo.h>
Servo servo

Στην ενότητα setup() του παραπάνω προγράμματος θα πρέπει να δηλώσετε ότι ένας ακροδέκτης του Arduino (πχ ο ακροδέκτης 9) θα χρησιμοποιείται ως οδηγός του σερβοκινητήρα:

servo.attach(9);

Η εντολή που περιστρέφει τον σερβοκινητήρα σε μια συγκεκριμένη γωνία είναι:

servo.write(γωνία);

Συνδεσμολογία σερβοκινητήρα: https://components101.com/motors/servo-motor-basics-pinout-datasheet

Πηγή κώδικα: https://create.arduino.cc/projecthub/arcaegecengiz/how-to-use-servo-motors-with-arduino-b02bed